Neurosis + Consecration_Distune vam predstavlja_Poster Design By official tour band poster

Neurosis + Consecration

Distune vam predstavlja, 01.07.2014. @ Pogon Jedinstvo

Plakat za događanje

Neurosis + Consecration

NEUROSIS (USA) Često pokušavamo opisati neopisivo i nemjerljivo: šok, gracioznost, novu ideju… i uvijek iznova griješimo na veliko, baš svaki put. Riječi su šture i siromašne da bi opisale iskustvo koje se teško može prenijeti komparativnim usporedbama i objašnjenima: mora je nesretan san, smrt je kad prestaje život i zemlja te zove, silovita promjena je […]