The Black Room, Hum na Sutli, 2022.

''Nesvrstani''

Hoomstock

Hoomstock je open air festival u Humu na Sutli, na kojem među ostalima nastupa i riječki The Black Room.