Summer Edition, Rijeka

Summer Edition

Serija ljetnih koncerata na platou Omladinskog hostela Rijeka.

U želji za obogaćivanjem ljetnog kulturnog programa 2013. godine, održana je serija glazbenih večeri s domaćim i inozemnim gostima.

Program je realiziran u suradnji s Hrvatskim hostelskim i ferijalnim savezom na platou Omladinskog hostela Rijeka (Pećine).