Jonathan, Porto Morto, Grapevine Babies, 2022., Rijeka

Music ON!

Stvaranje kao i slušanje glazbe među najraširenijim su kulturnim djelatnostima. Glazba je sama po sebi jedan od osnovnih oblika komunikacije među ljudima i jedan od načina za multikulturalni dijalog. Glazbene srodne aktivnosti uključene su ključnim kompetencijama: kulturno izražavanje, što uključuje i potiče razumijevanje važnosti kreativnog izražavanja kao što su ideje, iskustva i emocije.

Stoga je program Music ON! svojom lepezom žanrova namijenjen svim dobnim skupinama i otvoren za sve generacije što potvrđuju i glazbeni gosti na Trgu riječke rezolucije: ABOP, The Black Room, Grad i Svemirko, kao i u Pogonu kulture: Jonathan, Porto Morto i Grapevine Babies.

Music ON! je nastao kao ideja na reakciju u pandemijsko vrijeme virusa covid-19 kao poticaj da živa glazba ne smije utihnuti i/ili se preseliti u digitalni format.