Let's Talk About Music, Rijeka

Let’s Talk About Music

Edukativno – glazbena radionica s ciljem motiviranja i uključivanja mahom mlađe generacije u razvoj glazbene scene.

Kroz profesionalno mentoriran i vođen modularni ciklus, polaznici radionice usvajaju potrebne osnove za organizaciju željenog glazbenog događaja: ugovaranje nastupa, vizualni identitet, promocija, produkcija… te na kraju edukacije sudjeluju u njegovoj realizaciji.