Kino Koncert, Rijeka

Kino Koncert

Jedinstveni spoj filma i glazbe

Kino Koncert je projekt koji spaja filmsku i glazbenu umjetnost na način da filmsku projekciju prati glazbena podrška. 

Premijerno izveden u svibnju 2012., kada je uz projekciju filma ”There Are No Goodbyes” održan i koncert američke post-rock skupine Deadhorse, koautori glazbene kulise filma.