Kino Koncert, Rijeka

Kino Koncert

Jedinstveni projekt koji spaja filmsku i glazbenu umjetnost tako da filmsku projekciju prati glazbena podrška. 

Premijerno je izveden u svibnju 2012., kada je uz filmsku projekciju ”There Are No Goodbyes” održan i koncert američke post-rock skupine Deadhorse, koautora glazbene kulise prikazanog filma.