Follow Up, Rijeka, 2021.

Follow Up

Gostujuće vikend predstavljanje partnerskih organizacija iz različitih gradova.

Follow Up je program koji kroz primjere dobre prakse želi ojačati postojeću ili uspostaviti novu suradnju između organizacija slične ili iste programske sheme s ciljem obogaćivanja kulturne ponude s naglaskom na glazbu.

Program je osmišljen kao gostujuće vikend predstavljanje u sklopu kojega svaka od organizacija ima ulogu domaćina, ali i gosta.